София - Мъдрост в действие
За нас За проекта Контакти Новини
София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие
Джамия Синагога Православна църква Католически храм
За нас

Алтернативно Театрално Образователно Сдружение - А.Т.О.С. "България на длан"
Статус - Нестопанска организация с идеална цел
Дн Н: 2225069487
Булстат: 121495096
Председател на УС: Съни Сънински
Адрес за коресподенция; София 1614, Каменица 10

Цели:
Сдружението обединява на доброволни начала физически и юридически лица без да нарушава тяхната юридическа, икономическа и финансова свобода в името на следните цели:

 • Популяризиране на алтернативни театрално - образователни проекти в България
 • Пропагандиране на Еко-съобразни принципи на живот в българското образование, култура и общество
 • Полпуляризиране на идеите на благотворителността в българското общество
Средства и предмети на дейност:
Тези цели на сдружението се постигат със следните средства:
 • Реализиране на проекти в областта на културния туризъм
 • Реализиране на образователно-театрални проекти във връзка с постигането на целите на сдружението
 • Организиране на театрални представления
 • Организиране на семинари
 • Сътрудничество с подобни организаций
Управителния съвет:
 • Съни Сънински - режисьор, продуцент, драматург
 • Радка Василева - Доц. Педагог в Софийски Университет "Кл. Охридски"
 • Стефани Рачева - актриса, драматург
Учредителен съвет:
 • Съни Сънински - режисьор, продуцент, драматург
 • Радка Василева - Доц. Педагог в Софийски Университет "Кл. Охридски"
 • Стефани Рачева - актриса, драматург
 • Благомир Иванов - /Физик /
 • Зоя Сотирова - /журналист/
Сдружението от своето създаване до сега е насочило усилията си за създаването на проекти в сферата на Образованието, Културата и Туризма. Организацията е кандидтствала през 2003 година в Конкурса за проекти по програмата Фар, за културен туризъм и бяхме между 30-те проекта останали за финализиране. Проекта с който Организиацията ни кандидатства пред ФАР е за създаване на Театрален Екологичен Етнографски Комплекс.

Всички учредители на Сдружението работят от 10 години в "Театър Образователен" София, който има сериозна програма и дейност от 1996 г, в областта на Театъра и Образованието. А.Т.О.С. е партньор на Организаци от Хърватия за изграждането на Театрално Образователна систем в Загреб през миналата 2004 година.

Партньори на сдружението:
 • Агенция по Туризъм
 • Министерство на Културата
 • Министерство на Външните Работи
 • Министерство на Икономиката
 • Община В. Търново
 • Община Каварна
 • TBI България - Холдинг
 • Асенова Крепост - АД
 • ГЛОБУЛ
 • Национален Дворец на Културата
 • Медийни партньори : БНТ, БНР, bTV