София - Мъдрост в действие
За нас За проекта Контакти Новини
София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие София - Мъдрост в действие
Джамия Синагога Православна църква Католически храм
Синагога
Софийската синагога

Синагога (от гръцки συναγωγή, „събрание“, на иврит - בית כנסת) е еврейският молитвен дом.За разлика от християнската църква, например, синагогата не е храм, тъй като според юдаизма има един единствен храм - несъществуващият днес Соломонов храм Соломонов храм (от чиято последна постройка се е запазила т. нар. "Стена на плача"). Синагогата е мястото, където се събират във всеки свещен ден (за юдеите събота), вярващите. В строгия смисъл богослужение не се провежда - изпълняват се ритуали, произнасят се молитви, четат се проповеди. Богослужението е възможно единствено и само в храма на Соломон.

Интересна е географията на синагогата. Тъй като според талмудическите предписания през съботния ден (през който не трябва да се работи), е допустимо човек да измине 800 стъпки. Във връзка с това в миналото синагоги се строят там, където в близост има компактно еврейско население. Всяка синагога има часовник, чиито стрелки се въртят обратно на нормалната часовникова стрелка .Това е така,защото отброява времето до АПОКАЛИПСИСА,описан в Библията . Архитектурата на синагогата варира според страната, в която е строена. Едни от най-внушителните постройки се намират вИспания, повечето от тях са действащи. Една от най-големите синагоги в Европа се намира в София.

Софийската синагога е третата по големина в Европа след тези в Будапеща и Амстердам. Синагогата в София може да побере над 1000 човека в централното помещение, предназначено за мъжете, и по вътрешните балкони, където се молят жените. Проектирана е от австрийския архитект Грюнандер в испано-мавритански стил и наподобява унищожената от нацистите синагога във Виена. Еврейският храм е открит през 1909 г. в присъствието на цар Фердинанд и царица Елеонора. Забележителен е основният полилей, който тежи два тона и е най-големият в България.

С право описват Централната синагога в София като гордостта на цялото българско еврейство. Тя е символ на еврейската общност в България вече повече от век. Това е най-голямата сефарадска (испано-еврейска) синагога в Европа. Централната синагога е единственият еврейски молитвен дом в София. В момента тя е в процес на реставрация и основното помещение е затворено. Обичайните служби се провеждат в малката молитвена стая до входа. Освен молитвена стая, в Синагогата се помещават и офисите на Централния израилтянски духовен съвет, а на втория етаж има малък музей.

Историята на построяването на Синагогата е драматична не по-малко от нейната големина. Строежът започва през 1903 г., когато еврейската общност е реорганизирана по френския консисториен модел. Реорганизацията е проведена от извънредно активния нов главен равин Маркус Еренпрайс и водачите на софийската еврейска общност: младия и енергичен Езра Таджер и многоуважаемия Аврам Давиджон Леви. Фридрих Груенангер, най-известният архитект в България по това време, е избран да създаде проекта за Синагогата.

Предпочетено е местоположение в самия център на града, на терен, на който преди това е имало една твърде стара синагога - синагогата "Ахава и хесед" (ивр. "любов и добрина").

Строителството започва на 13 ноември 1905 г. с тържествена церемония за първата копка.

Известният месингов полилей, с тегло над 2 200 кг, големият многосвещник (ивр. "менора"), и други части от украсата са купени във Виена.

Най-накрая след четири години на строителство, финансови кризи и дебати в общността, Синагогата е завършена. 9 септември 1909 г. е датата, когато Централната синагога в София е официално открита.

Централната синагога веднага става символ на българското еврейство. В нея се намират седалищата на Главния равин на България и на Главния равин на София. Също така там се е помещавал и висшият равинистичен трибунал - Бет дин. Там се е съхранявала и известната юдейска библиотека на софийската общност с безценната си колекция от средновековни равинистични трудове. От отварянето си насам Централната синагога редовно провежда религиозни служби, освен в периода 1943-1944 г., когато повечето евреи от София са депортирани в провинцията. За щастие Синагогата не е била осквернена от нацистите или местните фашисти.